Landskonferansen 2021 presentasjoner

Takk til deg som deltok på Landskonferansen 2021 på Hamar.

Vi har fått mange forespørsler om å publisere presentasjoner fra våre flinke foredragsholdere.

Under kan du laste ned den som er aktuell for deg.

(PS: ikke alle foredragsholdere ønsker å dele sin presentasjon. Det må vi respektere :D)

Sees vi neste år for et vakkert eventyr i Bodø? Hold deg oppdatert på våre sosiale medier og hjemmesider.

INNENFOR-MARGINALISERT-UTENFOR v/Arne Klyve

Arne Klyve setter søkelys på forhold som beskytter og forhold som skyver unge mennesker
ut av konservative fellesskap. Hvordan kan vi
skape oppvekster for gode liv?

BARRIEREFRI FRITID v/Ingvild Østli

Ingvild Østli, Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede,
presenterer veilereden Barrierefri fritid, som skal hjelpe til at flere
unge med funksjonsnedsettelser kan være med på fritidsaktiviteter. Last ned presentasjon

GAMING – PSYKT SOSIALT? v/Marie Lunde

Marie Lunde er gamingkonsulent i Ungdom og
Fritid. Hun er opptatt av at vi forstår hvordan
gaming kan være både positivt og negativt for
ungdoms psykiske helse og sosiale trivsel. Last ned presentasjon

GAME DENMARK v/

Game Denmark skaper sosial endring med ungdomsledet gatesport og kultur. De presenterer
konseptet, modellen og erfaringene. Last ned presentasjon

REPRESENTASJON, RESONANS OG RELEVANS
v/Thomas Talawa Prestø

Thomas Talawa Prestø har aktiv jobbet med antirasisme. Foredraget hans tar oss med inn i en
dypere forståelse av marginalisering og barrierer
for deltakelse og paralellsamfunn. Foredraget
har fokus på forståelse og løsninger.

Ungfritid.no v/Frivillighet Norge

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

De gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. Last ned presentasjon

RAPPORTPRESENTASJONER

Vi hjelper å navigere i rapportjungelen, og presenter de viktigste rapportene for vårt felt.

– Ungdom som medforskere, erfaringer fra UngHus prosjektet v Sara B. Lorenzen og Monika G. Rosten. Last ned presentasjon
– Et bra sted å være-slik barn og unge ser det, presentasjon av Ungdom og Fritids samarbeidsprosjekt med Redd Barna. Last ned presentasjon
– Psykt ensom, v. Ingrid Iversen Hølaas, fra Røde Kors. Last ned presentasjon
– Ungdom og Fritids klubbundersøkelse 2020

Programmet fra Landskonferansen 2021 finner du her:

Program Mandag
Program Tirsdag