Et bra sted å være (Rapport)

Denne våren lanserte Redd Barna og Ungdom og Fritid rapporten “Et bra sted å være”. I denne har vi undersøkt hva fritidsklubb betyr for barna og ungdommene som bruker dem, og hva de mener er et bra sted å være. I den sammenhengen har det også blitt laget en digital verktøykasse for barn og unge som inneholder tips til hvordan de kan bidra til å skape gode møteplasser rundt om i landet.

 

Rapporten og verktøykassa ble lansert i forbindelse med Fritidsklubbenes dag, den 30. april. Vi arrangerte en politisk debatt i Oslo og skrev kronikker i nasjonale aviser for å sette fokus på viktigheten av at myndighetene satser på klubbfeltet, og på hvordan de bør gjøre dette.

Etter Fritidsklubbenes dag fulgte en uke med engasjement og framsnakk av fritidsklubbfeltet, og vi håper at DIN klubb blir med på å markere fritidsklubbens betydning for barn og unge i ditt lokalmiljø ved å bruke rapporten og verktøykassa.

Her er fem tips til hva deres ansatte og brukere kan gjøre for å markere fritidsklubbenes dag:

1. Invitere lokalpolitikere, ungdomsråd og presse til en åpen dag på klubben der dere setter fokus på hvorfor klubben er et bra sted å være, samt hvordan og hvorfor kommunen bør satse på klubben i tråd med «Et bra sted å være» sine krav til sted, mennesker og penger.

2. Send et brev til deres ordfører, ungdomsråd og lokalpolitikere hvorfor kommunen bør innfri kravene til sted, penger og mennesker i rapporten «Et bra sted å være». Brevmal finner du her brevmal – klubbrev til ordfører – et bra sted å være. Det gjør ingenting om flere klubber i kommunen sender et brev.

3. Send et leserbrev til deres lokalavis om hvorfor kommunen bør innfri kravene til sted, penger og mennesker i rapporten «Et bra sted å være». Mal for leserbrev finner du her mal for leserinnlegg i lokalavis – et bra sted å være – fritidsklubbenes dag.

4. Oppfordre alle kjente og kjære til å skrive under på det nasjonale oppropet om lovfesting av klubb som lanseres av redd barna torsdag 28. april.

5. Ta bilder og film av klubben og del disse i sosiale medier for å skape oppmerksomhet om hvorfor klubben er et bra sted å være, og hva den trenger av mennesker, penger og sted for å bli enda bedre. Tagg deres @ordfører og bruke hashtaggen #etbrastedåvære.

 

Husk at dere kan tenke utenfor boksen at dere kan søke om Frifondmidler til å markere Fritidsklubbenes dag.

Bli med da vel!

 

10.11.2022