Nye smitteverntiltak


Søndag 3.januar lanserte regjeringen nye tiltak for å stoppe spredningen av covid-19. Et av tiltakene lyder som følger: 
 

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder. 

Dette betyr at fritidsklubber og ungdomshus ikke skal åpne før 18.januar. Ungdom og Fritid mener, i tråd med den nasjonale koordineringsgruppen, at det er viktig at ansatte fortsetter å drive godt ungdomsarbeid både oppsøkende, per telefon, ute der unge oppholder seg og på digitale plattformer fram til 18. januar 

– Julen kan for mange ha vært en krevende tid, og nyhetsbildet har de siste dagene vært preget av kvikkleireskredet i Gjerdrum. Mange barn og unge kan ha mange spørsmål og tanker om det som skjer, og det er viktig at det finnes arenaer hvor disse spørsmålene kan bli besvart sier Generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud.  

I vårt interne diskusjonsforum Ungdom og Fritids faglige nettverk på Facebook er det allerede flere som melder om at deres klubber holder stengt til 18.januar.  

– Fritidsklubbene har blitt gode til å snu seg rundt og planlegge utfra usikre forhold. Flere av de ansatte har blitt mer fortrolig med digitale hjelpemidler. Nå oppfordrer vi alle til å ta fram pågangsmotet vi har sett gjennom hele 2020, og på den måten bidra til at barn og unge fortsatt kan møte trygge voksenpersoner og hverandre på en trygg måte, fortsetter Ruud.