Velkommen til Landsstyremøte høsten 2023

21. oktober 2023 er det nytt digitalt Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landsstyremøtet?

Landsstyremøtet kan være både et fysisk og digitalt møte. Vanligvis er det fysisk møte om våren og digitalt møte om høsten. Dette er det digitale møtet.

Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøtene.

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 670 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Hvor og når?

Lørdag 21. oktober, ca. 1200-1700 * (møtetid kan bli justert noe i forhold til saksmengde)

Møtet er digitalt, via Zoom.

Møtelink vil bli sendt ut dagen i forveien, til de som er påmeldt.

Fylkesstyrene kan sitte sammen og delta digitalt sammen, eller delta digitalt hver for seg. For de fylkene som har mulighet og økonomi til å sitte sammen anbefales dette.

Innkalling til landsstyremøte – informasjonsskriv

Påmeldingskjema (Ligger også nederst på siden)

Hvem deltar?

  • Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke stemmerett på egen beretning og regnskap).
  • En voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og nestleder.
  • En representant fra den sentrale kontrollkomiteen, med tale- og forslagsrett.
  • En representant fra den sentrale valgkomiteen, med tale- og forslagsrett.
  • I tillegg møter generalsekretær og en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett.
  • I tillegg kan det inviteres observatører og gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte landsstyret i henhold til forretningsorden.

Eksempel: et fylkeslag kan gjerne delta med flere observatører, men vil kun ha 2 stemmer hver.

Er du usikker på om du skal delta? spør din styreleder eller organisasjonskonsulent Benedicte Sundli.

Saksliste

Landsstyret skal behandle: 

  • Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
  • Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved behov. 

Fylkesdelegatene og sentralstyret har fulle rettigheter, som betyr at de både kan komme med forslag og stemme over sakene. Fylkesleddene kan delta med flere enn to delegater, men da som observatører uten fulle rettigheter.

OBS! en medlemsklubb av Ungdom og Fritid kan foreslå saker til sitt fylkesledd, og fylkesleddet kan igjen melde inn saken til Landsstyremøtet.

Meld inn sak (Frist 30. september)

Møtemat?

Ettersom møtet er digitalt kan vi ikke servere mat/kaffe/Urge/Nocco/frukt eller lignende.

Fylkesstyrer med økonomi til dette kan dekke mat og drikke for sine deltakere.

For å få refusjon må du enten bruke skjema for refusjon, eller Berg-Hansen-app for de sentralt tillitsvalgte.

Ved både reisegodtgjørelse OG utlegg, bruk skjema for reiseoppgjør. (gleder fylkeslag med egen økonomi)

Merkes: LANDSSTYREUTLEGG (OG navn på fylke ved fylkeslag)

Påmeldingsfrist – 6. oktober

 

Spørsmål om Landsstyret?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

 

30.8.2023