God jul – året oppsummert

Takk til alle dere som bidrar til å gi ungdom i hele landet relevante møteplasser av høy kvalitet. Takk for et godt fritidsklubbår.

 

Styrking av sekretariatet og kompetanseløft for ungdomsarbeidere

Året startet med ansettelse av ny administrasjonssekretær, Linn, og i mars startet Hedda som ny prosjektkoordinator for det nye opplæringsprogrammet – Ungdomsledelse. Dette er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere som, i tråd med strategisk plan, skal styrke kvaliteten i ungdomsarbeidet. Programmet består av tre trinn. Et innledende kurs, et fordypningskurs og en videreutdanning i fritidspedagogikk i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Sterkere samarbeid, flere prosjekter og økt status for vårt felt

For å sikre ungdom tilgang til relevante åpne møteplasser, har vi dette året inngått mange nye samarbeid og prosjekter. Deltakelse i barne- og ungdomskulturnettverket har bidratt til et tettere samarbeid med alle aktørene på barne- og ungdomskulturfeltet. Konkret har det gitt oss to nye prosjekter som rulles ut i 2020.

«Møteplass datakultur» sammen med UKM, Tverga og KANDU  skal styrke nettopp møteplasser for gaming og datakultur.

«Koordinert kommunalt kulturarbeid» sammen med UKM og Norsk kulturskoleråd skal styrke samarbeidet mellom kulturskole, fritidsklubb og UKM i fire utvalgte kommuner.

Deltakelsen i Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blandt barn og unge (NDFU) har styrket samarbeidet med alle de store nasjonale organisasjonene og gjør at vi får løftet vårt felts synspunkter i nasjonale fora. Det har også bidratt til at vi har inngått et tettere samarbeid med Redd Barna nasjonalt om arbeidet med å sikre ungdom åpne møteplasser (lovfesting), samt en pilot om innføring av kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom.

Økt politisk påvirkning

Samarbeidene bidrar til å løfte vårt felts status og i arbeidet med ny barne- og ungdomskulturmelding er vi opptatt av at fritidsklubbene skal ha en sentral rolle.

Arbeidet med statsbudsjettet i høst er også viktig for å synliggjøre og løfte feltet. Vi har kommentert budsjettene og vært på høringer i komiteene. Det har allerede gitt resultater og til sammen syv merknader berører vårt felt. De fleste fra en samlet opposisjon på Stortinget. SV foreslår å innføre en etableringsstøtte for fritidsklubber i sitt alternative budsjett, og Ap og Sp er enige med oss i at Fritidskortet også må komme fritidsklubbene til gode. I vårt politiske arbeid har vi også hatt møter med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Synliggjøring av feltet og ungdommens stemme

Vi har utvidet Ungdom og Fritids pris for å vise bredden i alt det flotte som skjer på feltet. Vi gratulerer X-ray ungdomskulturhus som årets fritidsklubb, Hjørnet ungdomskafe med årets prosjekt og Kvernevik fritidsklubb som årets ungdomsstyre. Æresprisen 2019 gikk til Don Martin, Jonathan Castro, Fela Orellana og deres forestilling på Det Norske Teatret, Blokk til blokk. Prisene ble delt ut under vår landskonferanse i Haugesund. Her samlet vi 260 ungdomsarbeidere fra hele landet til erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. Vi gleder oss til Bodø neste år!

Vårt prosjektet «Ungdommens stemme» er et samarbeid med dokumentarfilmselskapet Paragon og Sparebankstiftelsen DNB. Ungdommer har ikke stemmerett, men de har en viktig historie og stemme. Vi ønsker å løfte disse stemmene inn i samfunnsdebatten. Gjennom dette prosjektet holder vi workshops for ungdommer i hele Norge og dokumenterer deres stemme, før vi publiserer gjennom våre kanaler.

Ungdom og Fritid i verden

Internasjonalt har vi jobbet for at Norge nå skal implementere og iverksette Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid. Vi har deltatt på flere konferanser og samlinger, sendt ungdomsarbeidere på internasjonale studieturer og er med i flere samarbeidsprosjekter. Et av disse er det nordiske prosjektet Mission (im)possible som har som mål å samle ideer og erfaringer fra barn og unge om Nordens arbeid med bærekraftsmålene.

En sterkere demokratisk organisasjon

I arbeidet med å bygge en organisasjon for fremtida har vi startet arbeidet med endring av organisasjonsstrukturen. Vi skal nå følge den nye regionreformen, og alle våre medlemmer blir del av et fylkeslag. Ungdom og Fritid Viken er allerede opprettet og resten av landet står for tur. I den forbindelse har vi ansatt Morten som egen fylkeskoordinator på kontoret.

Mer aktivitet i klubbene

Vi har også i år delt ut over ni millioner gjennom Ungdom og Fritids Frifond til ungdommer i fritidsklubber og ungdomshus i hele landet. Gjennom midlene bidrar Ungdom og Fritid til at unge selv kan realisere egne drømmer, ønsker og behov. Samtidig bidrar midlene til å gi et underfinansiert felt attraktivitet og relevans hos ungdom.

Det har vært et hektisk år. Men først og fremst et givende, morsomt og lærerikt år med gode resultater, nye spennende samarbeid og god kontakt med våre medlemsklubber.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år og gleder meg til alt vi videre skal få til sammen i 2020.

Vennlig hilsen

André Ruud
Generalsekretær i Ungdom og Fritid