Dette mener de politiske partiene

Det er kun SV og Rødt som ønsker en lovfesting av fritidsklubber i Norge. Vi har stilt følgende spørsmål til de politiske partiene for å kartlegge deres ungdomspolitikk før valget:

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?
  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?
  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?
  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?
  • Hvordan stiller deres parti seg til en lovfesting av fritidsklubber?

Her kan du lese hva de svarte:

Senterpartiet

Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

Venstre

21.06.2017